Historyczny

Troja (2004) Troy

Adaptacja „Iliady” Homera z dodatkowymi wątkami zaczerpniętymi z „Odysei” oraz „Eneidy” Wergiliusza. Kiedy książę Parys porywa piękną Helenę, królową Sparty, Grecy zaczynają trwające dekadę oblężenie Troi. W wojnie tej najbardziej wsławił się Achilles, Hektor i Agamemnon.